Greetings and welcome

to our temporary but functional website

Zdravím tě a vítám

नमस्ते (Namaste)


"Make the Present Moment into your friend rather than your enemy -- it will miraculously transform your whole life."  Eckhart Tolle


               "Udělej si z Přítomného okamžiku kamaráda spíše než nepřítele - zázračně ti to promění celý život."  Eckhart Tolle

English ↓


ČeskyContribute financially


Order the full My Close Encounters series & book

Request help, healing, info, book a class or retreat, inquire about cooperation, etc.


Požádej o léčení, pomoc, informace, objednej kurz nebo pobyt, zeptej se na spolupráci apod.


Objednat plnou verzi seriálu a textu Má blízká setkání

Přispět finančně

All above links currently go to the same page, which is correct, for now. This website is fully functional even though it is also currently being re-built. (February 2018) Dead link notification is welcome. Web publishing cooperation would also be welcome.

Výše uvedené odkazy prozatím vedou všechny na jednu stránku, ale to prozatím je vpořádku. Tyto stránky jsou funkční, ač jsou zároveň přepracovávány. (únor 2018) Za info o nefunkčních odkazech předem děkujeme. Spolupráce na webpublishing by byla též vítána.
Greetings and welcome to Dee’s site – my site, and your site, if you wish.

Some call me Dee; the North American Senecca Nation’s (also called Onondaga – People of the Great Hill Place – or Cherokee Nation’s) Crow tribe’s witch mother named me Heyo Yoneh Hayo; and my “official” Earth name is David Komínek. They are just some of the many names of this individual stream of life. I serve as an intuitive guide, shaman, healer, Reiki master and teacher, write, translator, channel, interpreter, and teacher. I also help star children (starseeds) discover themselves and their origin and to live as who they are. My wish is that you feel welcome and at home here.


Zdravím tě a vítám na své stránky.

Jsem Dý nebo Hijo Jone Hajo nebo David Komínek (různá jména pro jednu bytost), intuitivní průvodce, šaman, léčitel, reiki mistr a učitel, autor, překladatel, čenl a ještě mnohem více. Pomáhám hvězdným dětem objevit svůj původ a žít svůj život. Přál bych si, aby ses na těchto stránkách cítila nebo cítil (či cítilo) dobře, bezpečně a jako doma.Content (Links) --

my youtube channel,

my phone number, Skype nick, and donation channels, and

links to all the texts, articles, healing tools, pictures, sound, music, a few more words about me, etc. are here (on the preceding intro page version)


Obsah (odkazy):

odkaz na můj kanál na youtube,

kontakty na mě - telefon, skype a kontakty na finančí příspěvky a platby,

další odkazy: texty, videa, zvuky, obrazy, články, léčebné nástroje, více o mně atd. jsou (na staré verzi mé úvodní stránky, která je teď) zde.All content protected – mention source when quoting or re-using publicly; ask before commercial use.


Všechny mé materiály (texty, videa, obrázky, soundtracky a designy) jsou chráněny - s uvedením zdroje je dovoleno znovu publikovat pro neziskové účely, před komerčním využitím mě kontaktuj.