Pár vět o mněLéčení

Pamatuji se, že poprvé jsem zkusil léčit jiného člověka někdy kolem roku 1990, jen tak jak jsem to okoukal od jednoho z léčitelů, k nimž jsem chodil, a byl jsem potěšen, jak pěkně to účinkuje.  Potom jsem si od léčení udělal přestávku a věnoval se mimo jiné pokračování v institucionálním studiu (cca 6 let na pěti různých univerzitách a odborných školách, od jazykovědy přes biologii po psychologii, dávnověkou literaturu, literární kompozici, ošetřovatelství, teologii, matematiku ad.), cestování a poznávání jiných kultur, národů, náboženství, tradic a míst.  K těm pro mnně osobně nejmilejším patří sblížení se se severoamerickým indiánským kmenem Vran (z národa Seneca), jejichž šamanka mě obdařila jménem Hiyo Yone Hayo neboli, přibližně přeloženo, Naslouchá svému hlasu.  Ale co jsem přál hlavně poznat, s čím jsem si přál se seznámit a spřátelit, bylo mé vlastní já, mé vlastní nitro a mé místo na této planetě.  A o to jsem také usiloval, někdy poněkud klikatou cestou.  Zasvěcení do reiki a kurzy léčitelství byly důležité jak pro mě osobně, tak pro rozšíření, posílení a zefektivnění "vrozených" léčitelských a učitelských schopností a dovedností; zasvěcení a kurzy také přispěly k tomu, že veškerá pomoc a služba, kterou poskytuji je bezpečná jak pro léčeného, tak pro mě.Duchovno nebo přesněji: zaměření dovnitř

"Kdo se dívá ven, spí,  Kdo se dívá dovnitř, probouzí se," říká správně zakladatel moderní psychoterapie Carl Jung.  Léčení, uzdravování, ať už sebe nebo ostatních, nelze obvykle od vědomého života oddělit.Titul "duchovní učitel"

Ač jím jsem a mohu pomoci a pomáhám výrazně ostatním bytostem zkrátit a zjednodušit "cestu" ke svobodě a ušetřit si dlouhé utrpení a bloudění, vím, že duchovním učitelem je každá bytost a vše stvořené, tak nebo onak, a že tím nejlepším duchovním učitelem, tou nejvyšší (duchovní) autoritou je každý sám sobě.  Nechat si pomoci od druhého je však někdy nejen nezbytným ale i tím nejlepším způsobem pokroku vpřed.  Podobně je to i s rolí léčitele.


[pic]

English version coming up.