Welcome
and please feel at home here.
Reiki Grandmaster, healer, shaman, and
guide
David Kominek
(Heyo Yone Hayo)
and Angels of Healing and Guidance – a channel
to the Consciousness of the 'I AM Presence' –
lovingly and respectfully offer to you –
(Links – )
Contact info
incl. phone nr., banking contacts, etc.
Perfect Healing / What I Do
and Guidance incl. classes, retreats,
regressive therapy, awakening and post-
awakening help etc. – follow link to
read more or call or write for more info,
or check older versions bellow.
Older versions
of this site and other info, photographs,
etc.
Vítej
a ať se zde cítíš jako doma.
David Komínek
(Hijo Jone Hajo),
- telef. 728 802 443 -
velmistr reiki, uzdravující šaman a průvodce, a
jasně zářící bytosti, které se mnou spolupracují
nabízíme zde láskyplně a s úctou energie a
zejména vědomí "Já Jsem Boží Přítomnosti" a
(Odkazy:)
Kontakty
vč. telef., Skypu, Messengeru,emailu,
bankovních spojení ad.
Uzdravení - Co nabízím
vč. kurzů, regrese, satsangu a dalších
forem pomoci komukoli, kdo si ji přeje
včetně hvězdných dětí a dalších
návštěvníků planety. Další info na
odkazu nebo zavolej (příp. se podívej
na Předchozí verze).
Předchozí verze
těchto stránek, další info, staré fotky a
různé další haraburdí.
This title page last updated on
May 14, 2019.
Request email when site updated. (Link not live
yet, but you can simply email it.)
Created mainly on Linux systems incl. Linux
Mint 18.1 Cinnamon, Libre Office, FileZilla, free
limited svcs on Zamzar.com, Kate - Advanced
Text Editor, Firefox, and partly also on free ver.
of Bluegriffon, and with the kindest support
and patience of Aerohosting.cz and others.
Tato úvodní stránka naposledy aktualizována
14. května 2019.
Vytvořeno zejména na Linuxech (vč. Linuxu
Mint 18.1 Cinnamon), Libre Office, FileZilla,
bezplatných služeb Zamzar.com, Kate - Advanced
Text Editor, Firefoxu, částečně též na bezplatné
verzi Bluegriffon a s velmi laskavou
podporou a trpělivostí Aerohosting.cz a
dalších.