tel. 728 802 443

phone with country code 00-42-(0)-728-802-443

Skype nick reikimistr

Email angelic@kominek.net
Finanční příspěvky, dary a platby tudy (tedy přes PayPal nebo kartou)

nebo na účet u české banky (a zde je IBAN),

případně dohodou jinak.


Financial gifts, donations, contributions, payments here (thru PayPal or with a card)

or to a Czech bank (incl. IBAN),

or by another arrangement.
U plateb za služby a zboží (kromě plné verze Mých blízkých setkání), nech kolonku Účel platby nebo Poznámky nebo Zpráva pro příjemce prázdnou - vím, kdo jsi a za co platíš.

U darů, uveď do výše zmíněné kolonky (nebo pole) slovo Dar nebo ji můžeš nechat prázdnou.

Pokud objednáváš plnou verzi videí a textu Má blízká setkání, napiš do výše zmíněné kolonky (pole) slovo Setkání a zanech svůj email nebo skype nebo české telef. číslo.

Pokud Ti přijde zajímavá jiná, ne finanční, cesta podpory nebo spolupráce - promluvme o tom. :)


For payments for services and materials other than the Encounters vids and texts, leave Comments or Purpose of Payment space empty (I know who you are and what you’re paying for).

With donations, write Donation into Comments or Purpose of Payment window, or leave it blank.

When ordering the full My Close Encounters series and text, write Encounters into the Comments or Purpose of Payment field and leave your email or Skype or Czech phone number.

For non-financial support and cooperation – let’s talk. :)
Díky a namaste


Thank you and namaste