tel. 728 802 443

phone with country code 00-42-(0)-728-802-443

Skype nick reikimistr

Email angelic@kominek.net
Finanční příspěvky, dary a platby tudy (tedy přes PayPal nebo kartou)

nebo na účet u české banky (a zde je IBAN),

případně dohodou jinak.


Financial gifts, donations, contributions, payments here (thru PayPal or with a card)

or to a Czech bank (incl. IBAN),

or by another arrangement.
U darů uveď do výše zmíněné kolonky (nebo pole) slovo Dar (můžeš též specifikovat, na co si přeješ, aby byly peníze použity) nebo jiný účel platby a při objednávání služby, produktu nebo účasti na nějaké akci uveď prosím své jméno nebo informaci, podle které se bezpečně poznáme.

Pokud objednáváš plnou verzi videí a textu Má blízká setkání, napiš do výše zmíněné kolonky (pole) slovo Setkání a zanech svůj email nebo skype nebo české telef. číslo.

Pokud Ti přijde zajímavá jiná, ne finanční, cesta podpory nebo spolupráce - promluvme o tom. :)


With donations, write Donation into Comments or Purpose of Payment window; when ordering a product or service or booking an event, please leave your name or handle or some info that would identify you personaly.  :)

When ordering the full My Close Encounters series and text, write Encounters into the Comments or Purpose of Payment field and leave your email or Skype or Czech phone number.

For non-financial support and cooperation – let’s talk. :)
Díky a namaste


Thank you and namaste


Zpět na / Jdi na

stránku přihlášení na online setkání hvězdných dětí,

na přihlášení k odběru zpráv zdarma o nových publikacích a dalších novinkách v češtině,

na hlavní stránku.


Back to / Go to

Main page.