tel./phone 00420-728-802-443


Skype nick reikimistr


Finanční příspěvky, dary a platby tudy (tedy přes PayPal nebo kartou)

nebo na účet u české banky: 215521153/0600,

případně dohodou jinak.


Financial gifts, donations, contributions, payments here (thru PayPal or with a card)

or to a Czech bank from a Czech bank: 215521153/0600,

or by another arrangement.