xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx  xxxxxxxx
x  x


(O"zlu":)


                    Bez vyjímky vše je jak má být.
(O"zlu" a kauzalitě a lásce:)


                    I ta zdánlivě naprosto beznadějná situace nabízí hned několik východisek.


                   Průšvih je příležitost.
(O lásce a o jednotě:)


                    Si vales bene est ego valeo.


                    Rozpálený asfalt na parkovišti, psací stůl, lidé, obloha, zvířata... vše je jedno.


                    Bez lásky nelze vytvořit nic, zachovat nic, přežít nic.
(O osvícení:)


                    Osvícení je stále zde a všude, jen jako bychom si jej někdy nechtěli všímat...


                    Ač to může u někoho vyvolat úsměv, jediná věta, která opravdu dává smysl a jejíž slova nemění obsah původní myšlenky zní "Bůh je".
(O příčině a důsledku:)


                    Jediný zákon platný pro obyvatele kauzálních vesmírů: sklidíš co zaseješ.  (A kdo ví, že je doma mimo příčinu a důsledek, ten se nemusí ptát na svou adresu.)


                    Jak bys mohla dosáhnout stavu nebo cíle, když si jej nejdřív podrobně nepředstavila, pak o něj nepožádala, a potom nepodnikla další konkrétní kroky k jeho dosažení...


                    Protože přání se plní, snad aby sis raději představil a formuloval nebo vyslovil své příkazy nebo přání s velkou přesností.
(O osvícení a příčině a důsledku:)


                    Pokud se přátelíš s hlupáky, jak bys mohla očekávat dosažení vyšší moudrosti; pokud přijímáš myšlenky lidí motivovaných strachem, jak bys mohla hodlat naplnit svůj život štěstím, radostí a svobodou; pokud ráda nasloucháš těm, kdo si rádi stěžují a kritizují, jak bys mohla doufat, že se budeš radovat?  (Podle Dharmapady)


                    Klíč byl nakonec v kapse, v níž jsem již několikrát hledal, ač jsem mezitím vkládal velké naděje a energii a soustředění do kapes a tašek prázdných, znovu a znovu....


                    No ano, řekl jsem, že je třeba udělat tamto nebo tohle, podniknout kroky, představit si svůj cíl...  Ale uskutečnit osvícení, k tomu někdy stačí nedělat nic...


                    Přesnosti, s jakou sdělujeme své myšlenky či sliby ostatním, často do velké míry určuje, jak přesně se splní naše vlastní přáni, plány, záměry.


x  x
xxxxxxxx  xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(some haiku)